e-School Support

Ιστοσελίδα ομάδας υποστήριξης e-School

Ανακοινώσεις
Σας ενημερώνουμε ότι οι Σχολικές μονάδες που διατηρούν δεδομένα μαθητολογίου παρελθόντων ετών στην εφαρμογή eschool σύμφωνα και με την τελευταία εγκύκλιο με αρ.Πρωτ. 192597/Λ/13-12-2013 είναι υπεύθυνες για την διατήρηση αντιγράφου ασφαλείας σε πολλαπλά σημεία (USB stick, CD-DVD, μεταφορά αρχείου σε άλλο Υπολογιστή) αφού δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς της εικόνας της τοπικής βάσης τους από την Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου διότι από τις 23/12/2013 η Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου έχει καταργηθεί και ο συγχρονισμός με ΚΒΔ έχει σταματήσει να λειτουργεί.
Επομένως σε περίπτωση καταστροφής της εφαρμογής ή του υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένη, τα δεδομένα σας θα μπορούν να ανακτηθούν μόνο από αντίγραφο ασφαλείας που το σχολείο θα έχει την ευθύνη για την δημιουργία του, την επικαιροποίησή του και την φύλαξή του.
Για να πάρετε αντίγραφο ασφαλείας θα πρέπει να μπείτε στην εφαρμογή και από το μενού Διαχείριση να επιλέξετε Αντίγραφα ασφαλείας. Στο παράθυρο που θα εμφανισθεί πατήστε Εκτέλεση. Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί θα σας εμφανίσει μήνυμα για την επιτυχή λήψη του αντίγραφου ασφαλείας και την διαδρομή στην οποία έχει αποθηκευτεί το αρχείο.
Βρείτε το αρχείο στην διαδρομή αυτή και αντιγράψτε το σε πολλαπλά σημεία (USBstick, CD-DVD, μεταφορά αρχείου σε άλλο Υπολογιστή) για να εξασφαλίσετε την διατήρηση των δεδομένων σας. Ένα αντίγραφο ασφαλείας να διατηρηθεί στο αρχείο του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.
Σε περίπτωση που ενημερώσετε τα δεδομένα της εφαρμογής σας ή καταχωρήσετε καινούργια ή το παλαιότερο αντίγραφο ασφαλείας καταστραφεί θα πρέπει να φροντίσετε για την λήψη καινούργιου αντιγράφου ασφαλείας.
Όσες Σχολικές μονάδες θέλουν να κρατήσουν αντίγραφο ασφαλείας και αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εκκίνηση της εφαρμογής να επικοινωνήσουν άμεσα με την τεχνική υποστήριξη του eschool στο email eschoolsupport@minedu.gov.gr ή στο τηλέφωνο 2103443941.
Σχετικά με τον κωδικό ασφαλείας για την είσοδο στην εφαρμογή eschool όπου αρχικά είναι admin@eschool θα πρέπει η σχολική μονάδα να φροντίσει για την αλλαγή του και την επιλογή ενός άλλου κωδικού που θα γνωρίζουν μόνο οι διαχειριστές της εφαρμογής και θα είναι ισχυρός και επαρκής από άποψη ασφαλείας (ελάχιστο μήκος 8 χαρακτήρων και επιλογή ενός τουλάχιστον ειδικού χαρακτήρα).
Για την αλλαγή του κωδικού ασφαλείας θα πρέπει να μπείτε στην εφαρμογή και από το μενού Διαχείριση να επιλέξετε Αλλαγή κωδ. ασφαλείας. Στο παράθυρο που θα εμφανισθεί θα συμπληρώσετε τον τρέχων κωδικό ασφαλείας καθώς και τον καινούργιο και θα πατήσετε αλλαγή.
Όσες Σχολικές μονάδες είχαν ανοίξει νέα σχολική χρονιά 2013-14 στο eSchool και είχαν καταχωρίσει δεδομένα για μαθητές , αυτά έχουν μεταφερθεί αυτόματα από την Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου στη νέα εφαρμογή του Myschool μετά από δικές μας ενέργειες. Επισημαίνεται ότι πήραμε την τελευταία εικόνα της Κ.Β.Δ. το μεσημέρι της 13-11-2013. Για κάθε Σχολική Μονάδα έχει μεταφερθεί η εικόνα της τοπικής βάσης του Σχολείου του τελευταίου επιτυχημένου συγχρονισμού με την Κ.Β.Δ.

Οπότε όλα αυτά τα Σχολεία δεν χρειάζεται να κάνουν ενέργειες εισαγωγής δεδομένων μέσω λογιστικών φύλλων Excel.
Η εφαρμογή myschool, παρέχει τη δυνατότητα για μαζική εισαγωγή μαθητών μέσω λογιστικού φύλλου.
Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι η κατάληξη του τελικού αρχείου για την μετάπτωση στο myschool πρέπει να είναι .xls (Excel 97-2003).
Κατεβάστε το πρόγραμμα eschoolData.exe από την τρέχουσα ανάρτηση, και αποθηκεύστε το σε ένα φάκελο στον υπολογιστή σας.
Στη συνέχεια εκτελέστε το και κάντε τα βήματα που αναγράφονται στην εφαρμογή.
Κατόπιν, ανοίγετε το Excel στον υπολογιστή σας, και πηγαίνετε στην επιλογή Δεδομένα - > Εισαγωγή απο κείμενο, και επιλέγετε το αρχείο που δημιουργήσατε με την εφαρμογή eschoolData.exe, που θα είναι σε κατάληξη .csv
Στο πρώτο βήμα επιλέγετε το Οριοθετημένο, και Προέλευση αρχείου την 65001:Unicode UTF-8
Στο δεύτερο βήμα επιλέγετε στους οριοθέτες το (Κόμμα,)
Στο 3ο βήμα οι στήλες birthdate και code_school_from πρέπει να είναι τύπου Κείμενο
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ελέγχετε τις εγγραφές των μαθητών , και αν έχετε επιλέξει αρχικά σχολ.ετος 2012-13, διαγράφετε όλες τις εγγραφές της Γ΄Τάξης εκτός από αυτούς που επαναλαμβάνουν την τάξη.
Στις τάξεις Α και Β κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις, για τους προαχθέντες μαθητές βάζοντας τη σωστή τάξη.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποθηκεύετε το αρχείο σε μορφή .xls για να το εισάγετε στο myschool σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης του myschool σελ.55.
eschoolData.zip (7,79 kb)
Ιστορικό Εκδόσεων eSchool
Η νέα έκδοση της "Γραμματειάκης" περιέχει τις παρακάτω διορθώσεις- βελτιώσεις - προσθήκες:

1) Μπορούν να εκδίδονται αποτελέσματα και να πραγματοποιείται ανανέωση εγγραφών για τους μαθητές που είναι αδιασταύρωτοι.

2)Οι εκπαιδευτικοί που είναι αδιασταύρωτοι μπορούν να καταχωρούνται σαν υπεύθυνοι τμήματος και διδάσκοντες καθηγητές και να εμφανίζονται σαν υπεύθυνοι τμήματος ή διδάσκοντες καθηγητές στις εκτυπώσεις.
Η νέα έκδοση της "Γραμματειάκης" περιέχει τις παρακάτω διορθώσεις- βελτιώσεις - προσθήκες:

Στην εκτύπωση "Μαθητές κατα φύλο τάξη και έτος γέννησης " για το Γυμνάσιο εμφανίζονται τα έτη γέννησης μέχρι 2002.
Η νέα έκδοση της "Γραμματειακής Εφαρμογής" που δημοσιεύτηκε σήμερα περιέχει τις παρακάτω διορθώσεις-βελτιώσεις-προσθήκες:

1) Ανοίχτηκε το νέο σχολικό έτος 2013-2014. Για να εμφανιστεί το νέος έτος στην εφαρμογή πρέπει να γίνει συγχρονισμός με την κεντρική βάση δεδομένων και επανεκκίνηση του προγράμματος.

2) Ενημερώθηκε η επωνυμία του υπουργείου σε "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ".

3) Δεν επιτρέπεται πλέον η καταχώριση του θρησκεύματος στα στοιχεία των μαθητών. Επίσης το θρήσκευμα εμφανίζεται κενό σε όλες τις εκτυπώσεις. Οι συγκεκριμένες αλλαγές εναρμονίζουν πλήρως την εφαρμογή με την απόφαση 77Α/2002 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η νέα έκδοση της "Γραμματειακής" που δημοσιεύτηκε σήμερα περιέχει τις παρακάτω διορθώσεις-βελτιώσεις-προσθήκες:

Για τα Γενικά και Εσπερινά Λύκεια διορθώθηκε ο τρόπος υπολογισμού Γενικού Μέσου 'Ορου της Ά Λυκείου, σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ.αρ.152212/Γ2/04-012-2012

Επισημαίνεται οτι είναι η πρώτη έκδοση του e-school, που ενημερώνεται από την Δ/νση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Η νέα έκδοση της "Γραμματειακής" που δημοσιεύτηκε σήμερα περιέχει τις παρακάτω διορθώσεις-βελτιώσεις-προσθήκες:

Για τα Γενικά και Εσπερινά Λύκεια διορθώθηκε ο τρόπος υπολογισμού Γενικού Μέσου 'Ορου της Ά Λυκείου, σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ.αρ.152212/Γ2/04-012-2012

Επισημαίνεται οτι είναι η πρώτη έκδοση του e-school, που ενημερώνεται από την Δ/νση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

2012-09-10 Έκδοση 1.4.62 07/09/2012
2012-09-10 Έκδοση 1.4.52 26/06/2012
2012-09-10 Έκδοση 1.4.50 21/06/2012
2012-09-10 Έκδοση 1.4.48 20/06/2012
2012-06-11 Έκδοση 1.4.46 11/06/2012
2012-03-21 Έκδοση 1.4.44 16/03/2012
2012-03-01 Έκδοση 1.4.39 01/03/2012
2012-01-05 Έκδοση 1.4.37 05/01/2012
2011-11-28 Έκδοση 1.4.35 25/11/2011
2011-11-24 Έκδοση 1.4.33 20/09/2011
2011-09-13 Έκδοση 1.4.31 12/09/2011
2011-09-13 Έκδοση 1.4.29 09/09/2011
2011-09-13 Έκδοση 1.4.27 30/06/2011
2011-06-22 Έκδοση 1.4.25 17/06/2011
2011-06-22 Έκδοση 1.4.23 01/06/2011
2011-05-12 Έκδοση 1.4.21 12/05/2011
2011-05-05 Έκδοση 1.4.19 05/05/2011
2011-05-02 Έκδοση 1.4.15 02/05/2011
2011-04-07 Έκδοση 1.4.13 31/03/2011
2011-04-07 Έκδοση 1.4.10 14/03/2011
2011-02-11 Έκδοση 1.4.5 11/02/2011
2011-01-24 Έκδοση 1.4.3 24/01/2011
2010-12-16 Έκδοση 1.3.87 14/12/2010
2010-11-24 Έκδοση 1.3.85, Τετ 24/11/2010
2010-10-27 Έκδοση 1.3.83 Τριτ 26/10/2010
2010-10-12 Έκδοση 1.3.73 1/9/2010
2010-10-12 Έκδοση 1.3.75 8/9/2010
2010-10-12 Έκδοση 1.3.77 15/09/2010
2010-10-12 Έκδοση 1.3.71 30/6/2010
2010-10-12 Έκδοση 1.3.67 25/6/2010
2010-10-12 Έκδοση 1.3.67 28/06/2010
2010-10-12 Έκδοση 1.3.61 7/6/2010
2010-10-12 Έκδοση 1.3.65 23/6/2010
2010-10-12 Έκδοση 1.3.50 Παρ 5/3/2010
2010-10-12 Έκδοση 1.3.48 Τετ 24/2/2010
2010-10-12 Έκδοση 1.3.46 Τρι 23/2/2010
2010-10-12 Έκδοση 1.3.41 Δευ 25/1/2010
2010-10-12 Έκδοση 1.3.43 Τρι 9/2/2010
2010-10-12 Έκδοση 1.3.31 Πεμ 7/1/2010
2010-10-12 Έκδοση 1.3.25 Πεμ 10/12/2009
2010-10-12 Έκδοση 1.3.25 Πεμ 17/12/2009
2010-10-12 Έκδοση 1.1.90 Τετ 11/2/2009
2010-10-12 Έκδοση 1.2.1 Δευ 5/10/2009
2010-10-12 Έκδοση 1.2.5 Τρι 13/10/2009
2010-10-12 Έκδοση 1.3.22 Δευ 7/12/2009
2010-10-12 Έκδοση 1.1.132, Παρ 18/9/2009
2010-10-12 Έκδοση 1.1.134 Παρ 25/9/2009
2010-10-12 Έκδοση 1.3. 8 Πεμ 19/11/2009
2010-10-12 Έκδοση 1.3. 2 Πεμ 12/11/2009
2010-10-12 Έκδοση 1.2. 7 Παρ 23/10/2009